preloader

Ref: ORT-14
Hiperekstansiyon Korse

Özel alüminyumdan imal edilmiş, cilde temas eden yüzeyleri deri  kaplı gövde ortezidir. Üzerindeki vidalı sistem sayesinde ortez üzerinde uzunluk ve genişlik ayarı yapılabilmektedir. Hareketli sternal pedler bölgesel basıncı azaltarak konforlu kullanım olanağı sağlar. Pelvik bar rahat oturup kalkma olanağı sağlayan hareketli sistemdir. Omurganın hiperekstansiyon pozisyonunu stabilize ederek stabil iskelet yapısı ile lateral fleksiyonu kısıtlar.


  1. Lomber ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
  2. İntervertebral disk cerrahisi sonrası
  3. Post-op ınstabil vertebral gövde kırıkları
  4. Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve metastazları
  5. Post-operatif ortotik bakım ve ortezleme
  6. Spinal dekompresyon cerrahisi sonrası
S : 40-46 cm
M : 47-53 cm
L : 54-60 cm